13 Януари

„В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод.” Йоан 15:8

Господ се обявява за истинската лоза, неговият Отец - Земеделецът, който посадил истинската лоза, а неговите ученици- истинските клони на тази лоза. Изразът „истинска лоза“ предполага фалшива лоза и така е акцентирано и разработено последното Господно съобщение към неговите люде в Откровение. Там се говори за събиране на плодовете от „лозата на земята“ и хвърлянето им в лина на Божия гняв в края на този век. ( Откровение 14:19) Така че има, по-дълбок смисъл в Господните думи „истинска лоза“, отколкото апостолите са предполагали. Ние, които живеем в това време, когато се развиват и двете лози- истинската, посадена от Отца и фалшивата, лоза на земята, имаме възможност да забележим, че земната лоза се приправя на небесната лоза. Така пропорционално колкото по-ясно виждаме този въпрос, така по-добре ще получим помощ да разберем Господната притча, а също и приложението й в нашето ежедневие. Ще бъдем в по-малка опасност от погрешно разбиране, погрешно считане и измама от страна на фалшивата лоза или от нейните фалшиви клони и фалшиви принципи, представени във връзка с нейното развитие, тъй като тя не е под божията грижа на Земеделеца. Z'05-121 R3544:2 (Hymn 70)