12 Януари

„Правдата Ти не съм скрил в сърцето си; Верността Ти и спасението Ти съм изявил; Не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание.“ Псалм 40:10

Ако всичко в живота ни бъде отнетои сме без стотинка в джоба си, все още ще сме богати с Бог, ако имаме истината. Така всички се нуждаем от тази интелигентност, от това знание. Когато осъзнаем това, как бихме могли да сме индеферентни към неисказването на слава за Него, Който ни е извикал от тъмнината в неговата чудесна светлина! Така Бог е уредил всичко, че тези, които повярват в Него и станат деца на Бога, могат да имат участие в неговата велика дейност. И докато знаем тези неща, те стават тест за нашата лоялност и любов. И Господ ще определи дали да се асоциираме с честта да работим от другата страна на завесата, в зависимост от това дали вижда или не такъв характер в нас. Z'13-315 R5335:4 (Hymn 275)