11 Януари

„Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш в слава.“ Псалм 73:24

Смирените и вярващи в Бога деца ще осъзнаят, че докато те не могат да разберат винаги пътищата, по които той разрешава проблемите им, могат поне да знаят за неговата мъдрост, любов и грижа, и така да вярват в него, където не могат да разберат. Ние не трябва да очакваме винаги да разберем божията мъдрост, която надминава нашата собствена; но можем да я видим след това. Може би неговите наказания понякога са тежки и не лесни за носене, но после „берем мирните плодове на праведноста.“ След горчивото, идва сладко; нека поемем горчивото с търпение и да се надяваме на изпълнение на всички надхвърлящи очакванията скъпоценни обещания, които ще разберем в определеното време от тези, които с търпение са продължавали добрата работа- да се подчиняват без съмнение на Божието провидение, неговото ръководство и съвет. Z'93-232 R1562:2 (Hymn 242)