10 Януари

“Ще дойда и ще хваля мощните дела на Господа Иеова. Ще спомням Твоята правда, само Твоята.” Псалм 71:16

Сълзите, скърбите и битките в стремеж против света, плътта и дявола са необходими в сегашно време; и ние не трябва да очакваме да бъдем короновани като победители, без да преминем през подобни изпитания. В битката се научаваме да не мислим горделиво за себе си; научаваме за нашите собствени слабости и недостатъци, за нашата нужда да вървим близо до Господа, ако пазим нашите дрехи без петно от света. Ние учим също как да вярваме в неговата милост и че „ни е осигурено достатъчното от Бога“. Ние учим, че „по-велик е този, който е на наша страна, отколкото всички, които са против нас.“ Ние учим, че победата, която завладява света не е сила и съвършенство на плътта ни, нито сериозно обещание наум, но подкрепа и сила от Него, който ни увещава, че неговата сила ще бъде осъвършенствана в нашите слабости. Тук научаваме, че всички неща работят съвместно за доброто на тези, които обичат Бог. Z'97-227 R2195:2 (Hymn 266)