8 Януари

“И тъй, повикаха Ревека и рекоха й: Отиваш ли с тоя човек? А тя рече: Отивам.” Битие 24:58

Този въпрос също идва към тези, които са призовани да бъдат невеста на Христос. Те чуват, че Той е „ Единородният на Отца, изпълнен с милост и истина“. Те чуват, че той е Господ на всички, наследник на „ надхвърлящите очакванията велики и скъпоценни обещания“. Те научават, че съюза им с него означава удоволствието на вечно приятелство и участие, заедно с него в неговото велико бъдеще. Всички, които правилно са изпитани, отговарят,“ Аз отивам“ както Ревека отговорила с голяма готовност... Само любов от все сърце към Господа и дълбока вяра... ще ни пренесат до края на пътуването, радостни, че участваме в него и че накрая ще сме приети в слава от нашия Любим, Цар на Славата. Z'13-60 R5188:1 (Hymn 87)