7 Януари

“Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината.” Римляни 13:12

Помисли за светлината, която имаш сега- светлината на знанието за Бог, за неговата воля, за това за какво да живеем и за това какъв вид характер трябва да имат тези, които Господ ще дари с наградата на вечния живот, най-висшата форма на живот. Имайки цялото това знание, да го сложим като всеоръжие за наша отбрана. Знаейки какво Бог изисква, да сложим всичко това на себе си. Не като наметка, а като всеоръжие над наметката. Да се облечем с нагръдника на праведноста, покриващ сърцето. Като осъзнаваме, че нищо друго, но чистота в сърцето и пълна лоялност към Бог трябва да се спазват. Като осъзнаваме, че Бог е на наша страна. Да вземем Меча на Духа, Божието Слово и всички други части от снаряжението, упоменати от апостола. Те образуват „всеоръжието на светлината“, така наречено, защото е добито от светлината на истината. Z'15-282 R5770:1