6 Януари

„Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища.“ Псалм 139:3

О, колко е стръмен пътят, по който трябва да вървят светиите, които следват стъпките на Господаря! Има себе отдаване на всяка стъпка, но Исус казал, „Този, който не вземе своя кръст и не ме последва, не е достоен за мен!“ Ако не можем да докажем нашата любов към Господ чрез споделяне на неговите несгоди и себе отдаване, ние не сме от класа, който Той иска да направи своя невеста. Не ще бъде лесно на никого да издържи до края, но благословен е този, който го направи. Ако все още продължаваме да гледаме към нещата назад, като възхваляваме старите амбиции и насърчения на стария дух, който някога ни е движел, то поносимостта на нашите изпитания ще бъде много тежка и невъзможна; но нека приемем съвета на апостола и забравим старите неща, да търсим ново завоевание- над света, плътта и дявола. Z'87-Jan., p.3 R901:6 (Hymn 12)