5 Януари

„ Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.“ Римляни 6:23

Докато нашият Небесен Отец може да не ни е дал имунизация, нито на нас, нито на нашите деца срещу болка, страдание, смърт, Той е направил по-голямо и по-щедро осигуряване за нас чрез Господ Исус Христос- осигуряване на вечен живот. Но този подарък е резервиран за тези, които сега или в бъдеще ще култивират и изразят щедрост, вяра и любов към Бог и хората. Благословени сме ние, чиито очи и уши на разбирането са отворени да познаят милостта на Бога, да я оценят- ние, които сме сега в училището на Христос, за да развием плодовете и милостите на Неговия Дух, а също и подобие на Него. Защото на такива е царството, сънаследието, благословиите и привилегиите за вечен живот, но заедно с Христос. А светът като цяло трябва също да развие тези плодове и милости на Господния Дух през хилядолетния век, за да бъдат счетени за достойни за вечен живот. Синовството означава подобие, и никой не ще има вечен живот, освен тези, които са възприети като синове. Z'04-285 R3432:6 (Hymn 235)