3 Януари

„А който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века“ Йоан 4:14

Грешки, фалшиви неща могат да удовлетворяват временните нужди на тези, които никога не са опитали истината, водата на живота; но нищо не може да даде постоянно, дълготрайно задоволяване, освен истината; и нашият Господ, Словото, Логос, вестта от Отца, пълна с милост и истина е въплъщение и представителност на това удовлетворение от водата на живота. Който приеме Господ като свой Освободител, Лидер и Учител, чрез когото всички велики обещания на Бог са изпълнени; който получи тази вода на живота, получава удовлетворение и не ще бъде намерен да търси истината в друга посока. Това ще удовлетвори неговите потребности, както нищо друго и то с такава щедрост, че би загубил апетит към всякакви други води. Z'99-27 R2424:2 (Hymn 146)