2 Януари

„Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината” Ефесяни 5:8

Нашият Господ Исус ни казва, че ако сме верни на светлината, трябва да оставим нашата светлина да е толкова лъчиста, че да показва хвала към нашия Отец в небесата. Той ни предупреждава, че мнозина не ще оценят нашата добра работа, но ще говорят зло против нас по всички показатели, заради неговото име. Той ни увещава, че децата на тъмнината мразят децата на светлината, но ни поучава, че в тези изпитания трябва „ да се радваме и да бъдем твърде доволни; защото велика е вашата награда в небесата“. Такова трябва да е гледището на децата на светлината, че те да се радват дори в преследване и в страдание. Тъй като те позволяват на светлината, на истината да сияе, грешката ще бъде представена на тези, които са с правилно разбиране и с честно сърце. Z'15-201 R5719:4 (Hymn 275)