1 Януари

“Дойдете да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа нашия Създател” Псалм 95:6

Когато погледнем към славата на божествения характер чрез божествения план, когато веднъж погледнем истински с очите на нашето разбиране към него, с когото имаме съвместна работа като велик изследовател и покровител на неговата църква, ние падаме пред него смирено в праха, като осъзнаваме, че сме несъвършени, че не можем да застанем пред нашия Господар, че сме недостойни за неговата заслуга и благословение. Но както той докоснал Йоан нежно, въздигайки го, така че той да ни говори с комфорт, мир и любов, уверявайки ни, че нямаме Първосвещенник, който не може да бъде докоснат от чувствата на нашите несгоди, но напротив, Един, който може да ни съчувства и е милостив да ни помага, Един, който ни е изкупил със своята скъпоценна кръв, който ни е приел като членове на неговото тяло и може да пребъдва в нас, колкото дълго ние пребъдваме в него, като търси в нашите сърца да знаем и да вършим неговата воля. Z'05-169 R3569:6 (Hymn 69)