30 Септември

„ Христовата любов ни принуждава.”- 2 Коринтяни 5:14

Не е възможно да се опише любовта сама по себе си; най-добре да я опишеш според нейното поведение. Този, който притежава любов, би могъл да я оцени, но не би могъл да я обясни- това е Бог, Божие подобие по сърце, език, действия, мисли- да бъдат управлявани от любовта всички човешки черти и да бъдат контролирани от нея… Като ученици на Христос, ние сме в Неговото училище и великите уроци, на които ни учи ден след ден и урокът, който ние трябва да научим напълно, ако искаме да участваме в знака на нашето висше призвание, във всички негови измерения, е урокът на любовта. Той взима надмощие над всички думи, мисли и действия в нашето ежедневие. Както поетът е казал: ”Както всеки оттенък е светъл, така всяка милост е любов.”- Z.’03-55,58 R3150:2; R3151:5