28 Септември

„Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого а погълне. Съпротивете се нему, стойте твърди във вярата.”- 1 Петър 5:8,9

Тази мисъл за опозиция на Сатан и че ние не се борим срещу плът и кръв, а срещу власти и сили на зли духове с високи позиции на мощ, трябва да апелира към нас, че ако сме склонни и позитивни към тях, то даваме голяма помощ и подпомагане на другите сили, които не се виждат. От момента на нашата категорична съпротива към техните изкушения и категорично отстояване на Господ и Неговата кауза, ние ще станем по- силни в Него и мощта му, така че Този, който е зад нас е по- силен от тези, които са против нас. Z.’04- 11R3300:4  

Колебанието след вършене на нещо грешно, увеличава силата на изкушението. Z.’05-32R2568:5