27 Септември

„Да не изпитваш Господа, твоя Бог”- Матей 4:7

Съблазни атакуват Божиите хора- предложения да се направят чудни неща с Неговото име, като така се докаже на самите тях и на другите, че те са небесните любимци. Поуката, която трябва да научим е, че работата, която Нашия Бог ни е възложил е не да убеждаваме света или да демонстрираме Неговата милост към нас и нашата слава в Него, а да оставим нашата светлина да грее тихо и смирено, колкото може най- ефективно и подходящо; да покажем почит към Този, който ни извика от тъмнината в Неговата чудесна светлина, така че да бъдем в разумната позиция на Негови слуги, служители на Истината, а не работници на чудеса.Z.’04-9R3298:5