26 Септември

„Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е крайъгълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте а храм свят на Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище”- Ефесяни 2:20-22

 Както се изтъркулват ден след ден, нека помним, че нашата връзка с храма е тризначна: 1) Ние все още сме в процес на подготовка като живи камъни 2) Като членове на Царското свещенство, носейки Ковчега, ние маршируваме от Скинията към Храма- състояние; някои от нашата бройка са вече влезнали в това състояние, други- още са по пътя 3) Като Божий народ, за нас в дошло времето да знаем, да пеем и разбираме новата песен на божествената милост, справедливост, любов и истина. Нека бъдем верни във всеки един от тези аспекти, като изпълняваме нашата част, така че курса ни да бъде приключен и славата на Господа да изпълни Храма.Z.’03-443R3284:1