25 Септември

„Който стана за нас мъдрост в Бога и правда, и освещение, и изкупление”- 1 Коринтяни 1:30

Този, който ни изкупи или откупи с жертване на своя живот, като пророк или Учител, ни дава мъдрост чрез своето благовестие да видим нашето падение и Него като наш помощник; като наш Свещеник, Той първо ни оправда и след това ни освети или прие като посветени под неговот свещеничество; и накрая като Цар, Той ще спаси всички верни от робството на греха и смъртта и ще ги възнагради със слава, почести и безсмъртието на божествената природа- „ защото Бог ще ни въздигне (от смъртта) също както Исус”

„Алелуя! Какъв Спасител!” Той наистина може и иска да спаси всички, които идват при Бог чрез Него.Z.’03-440R3281:6