24 Септември

“ Но умолявам тялото си и го поробвам, да не би… са аз да стана неодобрен”- 1 Коринтяни 9:27

Тялото, плътта има тенденция да се въздига от състоянието на считана смърт, така че новата природа се нуждае непрекъснато от поддържане на нейното надмощие, воденето на добрата битка на вярата и спечелването на наградата. Тази борба на новия ум срещу плътта е добра битка, защото се води срещу греха и слабостите, които принадлежат на падналата плътска природа. Това е битката на вярата, в смисъл, че цели   ят курс на Новото създание е курс на вяра, както апостолът казва:”Ние вървим с вяра, не с виждане”. Това е битка на вярата- никой не може да води битка срещу собствената си плът, наклонности и желания, освен ако не проявява вяра в обещанието на Бог да бъде негов помощник в нея. Z.’03-45R3275:3