23 Септември

„Счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите.”- Юда 3

Нашата добра битка на вярата се състои значително от защита на Словото на Бог, което включва също и защита на характера на Бог. Това означава нашето желание да защитим Истината на всяка цена и срещу много обвинители- срещу кредото и теорията на хората, които представят погрешно добрите страни на великата Господна радост и на това, което апостолите са изповядвали, като всъщност благодарение на Бог, тези радости ще дойдат за всички хора.Както също каза Апостолът :”Аз защитавам  страната на Истината”. Ние също не трябва да правим по- малко, но да защитим Истината. Истината е Божието представяне, Христовото представяне, нашия стандарт като истински войници ние трябва да защитаваме нашия стандарт, дори до смърт. Z.’03-423R3274:3