22 Септември

„Наистина благост и милост ще ме следват През всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен.”- Псалм 23:6

Добротата и милостта, в които участваме зад завесата, имат своето начало от тук и трябва да се оценяват. Който не знае нищо от радостта през времето на присъствието на Господ, очевидно няма да е подготвен за радостта в Господа в Царството, каквито и радости да има през времето на управление на Царството през Хилядогодишния век. Тогава ще бъдат възнаградени с празнуване всички верни на Господа; то няма да е нещо моментно, свързано с тяхното първо приемане от Господа и тяхното отдаване на Него. Добротата и милостта на Господ няма да бъдат гледани като нещо в миналото, а ще бъдат разпознати от настоящето. Ден след ден Божията доброта и милости ни следват, освежават, подкрепят, благославят. Z.’03-143R3270:5