21 Септември

„В долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене; Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават”- Псалм 23:4

Овцете от малкото стадо не се плашат от злото, заради Божията защита, защото Той е с тях, на тяхна страна и им е показал милост чрез изкупителната цена, която е платил. Той е също с тях чрез Словото на обещанията- със своето уверение, че смъртта не е изчезване от жиеота, а само до времето на възкресението, необезпокоено спящи в името на Исус. Така че не е чудно, че те могат да вървят през сенките на смъртта и да пеят, като мелодията Божия е в техните сърца и затова величаят Неговото свято име на Този, който ги обича и изкупи със своята скъпоценна кръв, като ги е призовал да бъдат сънаследници с Него. Z.’03-413R3269:6