20 Септември

“Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий:Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, За да съживявам духа на смирените, И да съживявам сърцето на съкрушилите се”- Исая 57:15

Нека помним, че наранено и разкаяно сърце не би било презряно от Господ и не ще бъде отхвърлено. Така че в каквато и трудност да изпадне някой от Божиите хора- Нови Създания, ако те търсят Господната дружба и прошка, ако са с разкаяно и наранено сърце, нека не се отчайват, но да си спомнят, че Бог е направил път чрез заслугата на Христос да възприема и оправдава свободно всички грехове, за които те се молят чрез Исус- чрез вяра в неговата кръв… Тези, които са с наранени и разкаяни сърца, трябва да имат в предвид, че не са направили смъртен грях и техните сърца го потвърждават, както апостолът декларира:” Не е възможно да подновявате разкаянието”- всеки, който е направил смъртен грях.  Z.’03-383R355:4