19 Септември

„Освети ги чрез Истината. Твоето Слово е истина.”- Йоан 17:17

Нашият  Господ винаги свързва прогресът и развитието на нашия духовен живот с приемането и подчинението на Истината; но всяко Божие чедо трябва да внимава с това учение, което е напредничаво в словото и с което Исус или Светия Дух говорят на напредналите Християни, независимо от Словото. Защото то култивира духовна гордост и самохвалство, като кара да се намали вниманието върху Светите Писания, тъй като заблудените ще мислят, че по- висш учител се занимава с тях. И тогава Сатана, взимайки предимство от заблудата, ще ги направи пленници на тяхната собствена воля. Z.’03-377R3251:5