18 Септември

„Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя.”- Изход 33:14

Господ е винаги сред своите хора. Той винаги мисли за нас, защитава нашите интереси, пази ни в беда, осигурява ни постоянните и духовни неща, чете нашите сърца, като отчита всеки импулс на любящо отдаване към Него, формира влиянията около нас за наше възпитание и пречистване, чува нашия и най-малък зов за помощ или съчувствие, или дружба с Него. Той никога и за момент не спира да се грижи за нас, независимо дали Го викаме в забързаните дневни часове или през тихите минути на нощта. Колко благословено е осъзнаването на такава постоянна вярност! И никое истинско дете на Бога не е лишено от това свидетелство за неговото осиновяване.  Z.’03-376 R3251:4