16 Септември

„Господ ще даде сила на людете си; Господ ще благослови людете си с мир”- Псалм 29:11

Ако имаш изкушения и изпитания които можеш да преодолееш и те каляват твоето търпение, опит, братска нежност, съчувствие и любов, радвай се и отдавай молитва за благодарност и отчитане на божията милост и помощ. Ако твоите изпитания изглеждат по- тежки, отколкото можеш да понесеш и изглежда, че ще те смажат, обърни се към Великия Носител на бреме и го помоли за помощ в носенето на тежестта, така че да е добре за теб и да те освободи от всичко, което не е добро и би могло да те нарани.Z.’96-163R2006:2