15 Септември

Излезте изсред тях и отделете се”, казва Господ „И не се допирайте до нечисто: и „Аз ще ви приема”- 2 Коринтяни 6:17

Тези, които съвестно живеят, отделени от света в духовните неща и признават за братя само тези, които са приели „обрязване” на сърцето и осиновяване в Божието семейство, ще имат голяма опозиция от моралисти, от либерали и от дръзки критици, както и от масата, които мразят светлината, защото отхвърля тяхната тъмнина- доктринална и всякаква. Но това е единствения добър и безопасен курс за преследване. Така че по- нататък само истинските Израелтяни биха се нарекли братя и житото ще се отдели от плевелите. Z.’99-203R2512:4