14 Септември

„Да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела… защото това е богоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо.”- 1 Петер 2:12,19

Могат да ни окачествяват за зли и да ни клеветят, но всички, които ни познават, които се занимават с нас, биха намерили нашата лоялност към принципите, нашето усилие с устни и мисли в сърцето си и държание в живота ни, че са стремеж да бъдат угодни в очите на Бога, за почит на Неговото име и кауза, така че Бог да се прослави чрез Христа, на когото принадлежи славата и Царството во века.  Z.’03-365R3248:1