13 Септември

„Ето колко е добро и колко е угодно Да живеят братя в единодушие!”- Псалм 133

Както нашият Господ, нека и ние търсим мир и да живеем всички в единство с Духа, свързани помежду си с мир. Нека нашите дейности и войнственост и т.н. са впрегнати срещу големия враг и делата на греха, включвайки и себе си, нашата собствена пропаднала плът. Ние и всички братя ще намерим задоволително включване на всеки войнствен елемент от нашата натура  в пътищата на Бога,  които го радват и включване на всяка мила  черта на взаимопомощ, която притежаваме за подкрепата на един другиго, като правим добро на всички хора, ако имаме възможност, но специално за тези от Дома на вярата. Z.’03-363R3246:5