11 Септември

„Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.”- Лука 14:27

Носенето на кръста се състои във вършенето на Бащината воля при неблагоприятни условия. Този курс Му донесе завист, омраза, злоба, спор, преследване и т.н. от тези, които се мислеха за Божии хора, но на които нашият Господ, който чете сърцата, декларира че са произлезли от техния баща, дявола… Тъй като и ние вървим по същия „стръмен път”, по който ходеше и нашия Господар, ние трябва логично да очакваме, че нашите кръстове ще бъдат от подобен вид като Неговия- опозиция да вършим волята на нашия Баща на небето, опозиция да му служим и да позволим светлината да свети, както нашия Господар и лидер е наредил. Z.’03-345R3237:3