10 Септември

„Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат”- Ефесяни 4:29

Поквареният вкус ще изкриви пред съвестта и ще представи, че винаги е правилно да се говори истината и че Бог няма в предвид,че говоренето на истината може да е очернящо; но че в отхвърлянето на злото и в клеветенето, като дела на плътта и дявола, Той трябва да е имал в предвид говоренето на лъжа, на неистина. Това е голяма грешка: клеветата е клевета, независимо дали е фалшива; и е така определена, не само от закона на Бог, но и от законите на цивилизованите хора. Клеветата е нещо, което е изказано с цел да нарани другия, независимо дали е истина или лъжа и законите на хората са в унисон със закона на Бога, че такова нараняване на другия е грешно. Z.’99-70 R2444:3