9 Септември

„За да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чеда сред опкао и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота.”- Филипяни 2:15,16

Задължение е на всяко Божие чедо да бъде много активно в разпространението на Истината- да позволява неговата светлина да грее и да подрязва фитила на пламъка. Какво значи да „подрязва и да поддържа пламъка”? Означава, че ние трябва да отделяме специално внимание на словото на живота, така и да дойдем до точното познание на Истината; да отделяме и подрязваме внимателно всяка следа на грешка в доктрината или в нашия дневен ход на разговор- така чистата светлина да може да осветява, без и най- малката преграда чистия и прозрачен характер. Z.’03-358R3243:3