8 Септември

„Не знаете ли, че приятелството  със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога”- Яков 4:4

Бог нарочно е поставил въпроса по такъв начин, че хората да направят своя избор, така че или да загубят божието приятелство, или светското приятелство и връзки; защото нещата, които Господ обича са неприятни за света и нещата, които света обича са зли дела и мисли; злословието е мерзост в очите на Господ и тези, които го обичат и практикуват, загубват Неговата дружба- те не са от Неговия Дух. „Ако човек няма духа на Христос, той не е Негов”- Z.’99-70R2444:2