7 Септември

„Затуй ако някой е в Христа, той е ново Създание; старото премина, ето (всичко) стана ново”- 2 Коринтяни 5:17

Тези Нови Същества в Исус Христос се разпознават едно друго не по плът, а в съответствие с Духа. В техните духовни светове или нов ум има възвишено чувство, най-висша аспирация, които са добри, истинни, величествени, чисти – каквито и да са техните слабости на плътта. Те се обичат помежду си, поради новата гледна точка на намерението, волята, хармонията с Бога като тяхното приятелство расте стремително, когато усещат енергията помежду си във воденето на добрата битка на вярата срещу злото влияние на света, плътта и противника. Никакъв език или перо не могат да опишат любовта и приятелството, които съществуват между Новите Създания в Христос Исус, за които старите неща са отминали и сега са станали нови. Z.03-333R3233:4