6 Септември

„Затова няма да те сполети никакво зло” – Псалм 91:10

Нищо не ще ни нарани. Нещата биха взаимодействали с нашите плътски интереси, комфорт или курс на делата; но когато си припомним, че ние не сме в плът, но в дух, като Нови Създания, на които Господ е обещал да бъдат в Неговото Царство в определеното време, то тогава ще осъзнаем, че никакво външно влияние не ще се намеси в нашите истински интереси – духовните ни интереси, нито ще възпрепятства участието ни в славата на Царството, което Господ е обещал на верните. Само загубата на доверие в Него и невярност към Него могат да ни отделят от Неговата любов и Неговите обещания. Z.’03-331R3232:1