4 Септември

“В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха.”- 1 Йоан 4:18

Влиянието на страха е наистина могъщо, внушително и ужасяващо, освен за онези, които са научили да познават Господ чрез предишния си опит и да Му вярват дори когато не могат да вървят по следите Му. Гигантът на страха и отчаянието трябва да се посреща като камъче в потока, „Писано е”. Оръжието на вярата трябва да задвижва словото на обещанието, с която сила да убие противниците и да ни избави от тяхното господство… Така въоръжени само със Словото Божие и вярващи в Неговия жезъл и стълб, ние бихме били смели да отговорим на внушителното сектантство, както Давид е отговорил на Филистимеца:” Ти идваш против мен с меч, копие и сулица; а аз идвам против теб в името на Господа на силите, Богът на Израелевите войски, върху който ти хвърли презрение .” Z.’03-329 R3231:1