3 Септември

„Защото милост искам, а не жертва, И познаване Бога повече от всеизгаряния.”- Осия 6:6

Този, който отдава своята воля, своето сърце на Господа, той отдава всичко; този, който не отдава своята воля, който не е отдава на послушание към Бога сърцето си, не може да предложи жертва към Господа, която да бъде приета. „Да се подчиниш е повече от жертва”, това е поуката, която трябва да се вкорени дълбоко в сърцата на тези, които са посветени на Исус Христос. Да се притежава дух на послушание е също важно и който има духа на послушанието не само ще се подчини на божията воля, но ще търси да познае каква е божията воля все повече и повече, за да й се подчини. Това е класът, за когото Писанията казват, ”Неговото слово беше намерено и яз го изядох”; и също са и думите на нашия Господ „Аз желая да върша твоята воля, о, мой Боже: Твоят закон е написан в сърцето ми.” Z.’03-220 R3225:5