2 Септември

„Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце.”- 1 Петър 1:22

ЗНАНИЕТО трябва високо да се цени в църквата и да бъде считано като доказателство за прогрес, за растеж; защото никой не може да расте силен в Господа, в сила и мощ, в милост- освен ако не расте в знание. Ние съответно оценяваме най-високо тези, чиято любов към Господа и към Истината е доказана чрез страст в изучаването на Неговото Слово и на които е оказана Божията благодат да бъдат ръководени все повече и повече в дълбоките неща на Бога. Също така, както земно семейство, ние се грижим с любов за нашите бебета и недозрели, а и също в дома на вярата и най-малките, и джуджетата трябва да бъдат с грижа и да се обичат, да им се помага, така че те да растат силни в Господ и в силата на неговата мощ. Z.’03-207 R3219:6