31 Август

„Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави;  но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме.”- Даниил 3:17,18

Отговорът на Евреите към въпроса на Навуходоносор „ Нашият Бог, на който ние служим” е достоен да се отбележи. Те не само уважават Бога и му се покланят, но и допълнително му служат, в съответствие с възможностите си… Нека да решим, както Евреите, че ние ще почитаме и служим само на един Бог- че ние никога няма да почитаме и служим на сектантство, или на каквито и да било от неговите многообразни форми, нито на мамона ( бога на парите) с неговите съблазни и награди, нито на приятели, нито на себе си. Бог „ търси да го почитат в дух и в истина”, както  е декларирал нашия Господ и Глава. Z.’99-172 R2496:6