30 Август

„Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”- Матей 6:15

Не само ще бъде истина, че Господния Помазаник ще е глава и рамене над всички „ най- главният сред десет хиляди, един прелестен „, но също ще бъде до голяма степен истина за всички, които са тясно асоциирани с членовете на Тялото на Христос в сегашния живот- преди да е провъзгласен за Цар над целия свят- че ще разпознаят големината и величието на тази, които Бог е избрал за това почетно място сред другите хора. Те трябва да се поучат от тях, че са били с Исус, трябва да видят широтата на сърцата им, тяхната морална висота- трябва да отбе;ежат техния дух на здрав разум.Z.’03-206R3218:6