29 Aвгуст

„Просите и не получавате, защото зле просите”- Яков 4:3

Нека да се научим да се молим правилно, както и да се трудим и надяваме правилно; и за да правим това, нека да бъдем бързи в слушането, бавни в говоренето, бързи да чуем Словото Божие и поуките, които Той вече ни е дал чрез методите си на инструктиране, ръководене и благословение. Нека бъдем бавни да му кажем какви са нашите предпочитания; наистина, нека търсим да участваме в това развитие на Християнския характер, което ще ни позволи да не търсим винаги нашата воля, но волята и пътя на нашия Баща на небесата. Z.’03-204 R3217:6