28 Aвгуст

„Проповядвай словото, настоявай на време и без време”- 2 Тимотей 4:2

Това не може да означава, че ние ще нарушаваме законите на разума и благоприличието, като натрапваме добрите вести на другите във време, неудобно или неподходящо за тях; но означава, че ние трябва да имаме такава любов към Истината, такова искрено желание да й служим, че ние с радост ще приемем възможността да й служим, колкото и неудобно да бъде за нас самите. Това е главната задача на нашия живот, като дори самия ни живот е подчинен на нея, така че всяка възможност за служба не би трябвало да се пренебрегва. Z.’03-189R3211:2