27 Август

„Отсега нататък ние не познаваме никого по плът”- 2 Коринтяни 5:16

Апостолът няма в предвид, че ние не трябва да обръщаме внимание на недостатъците на плътта, независимо нашите или тези на другите членове на тялото. Трябва да се стремим срещу всички плътски слабости, като те дори се нуждаят, от време на време, да бъдат строго третирани, заради интересите на Новото Създание, но въпреки всичко, ние трябва ясно да различаваме Новото Създание от смъртното тяло и да проявяваме съчувствие към брата, като дори може  да се наложи той да бъде поправен или наказан, или коригиран неговия грешен курс, за негов интерес и за интерес на Църквата. Апостоловата дефиниция е как да разпознаваме двете класи и че неновородената воля не ще има против плътските неща, но новородената – няма да противоречи на нещата на Духа. Z.’03-170R3202:3