25 Aвгуст

„Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е.”- 1 Йоан 3:2

Нека надеждата, че ще преживеем скоро промяната чрез възкресението, че ще бъдем като нашия мил Спасител и ще го видим какъвто е, че ще споделим Неговата слава във велика еуфория и че ще сияем като Божии синове в славата на Царството, ни ентусиазира – нека това дава енергия в сърцата ни, освободи нашите устни и ни подкрепя във всяко задължение, привилегия и възможност – да служим на нашия Господ и Дома на вярата… Ако тази надежда е била опора за Господните хора през толкова много векове, то тя колко повече трябва да означава за нас, които живеем във времето на Неговото присъствие, чакайки Неговия „ апокалипсис” – Неговото разкриване в славата на Царството. Z.’03-151R3193:6