24 Август

„Отче Свети, опази в името си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както смe и ние” – Йоан 17:11

Както виждаме, това красиво сравнение с елемент на сантименталност, се отнася за Църквата, а така също то ни дава възможност да хвърлим поглед върху славата и благословението на божието семейство. Това единство е в делата, в доверието, в съчувствието, в любовта, в славата, в общото притежание. Това единство се описва от нашия Господ като съществуващо между Него и Бащата, но тъй като то засяга и неговите ученици, то е все още в перспектива; и неговото пълно постигане е целта, към която сме учени да се стремим. Z.’03-77R3160:3