23 Август

„И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.”- 1 Коринтяни 13:13

Тъй като любовта е най-чудесното нещо, тя е и най-трайното… защото не би ли дошла практически докрай вярата, когато ние виждаме и знаем изцяло? И надеждата ни не би ли дошла практически докрай, когато ще постигнем плодовете на всички наши надежди и ще бъдем притежатели на изпълнените обещания от нашия Небесен Баща? Но любовта никога не ще свърши, защото тя няма начало. Бог е любов и тъй като Той няма начало, любовта също е без начало; защото тя е Неговият характер, Негова склонност; и затова както Той устоява завинаги, така и тя ще трае завинаги. Z.’03-58R3151:5