22 Aвгуст

„Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Моя Отец”- Лука 2:49

Не трябва ли да имаме и ние Господния Дух, изразен чрез тези Негови думи?…Господните истински светии нямат на разположение себе си, но те отдават всичко на Господ след своето посвещение. Техните работи се управляват от техния попечител- Господ- не за да бъдат обърнати към смърт, в проспериращи условия за сметка на техните деца или приятели и съответно за тяхна вреда. Но да се управляват мъдро от техния попечител, както той знае най-добре преди смъртта им; защото когато приключи попечителството, Той ще ги възнагради. Z.’03-53R3148:5