21 Август

„ Но първото търсете Неговото Царство и Неговата правда”- Матей 6:33

Господните хора от духовния Израел ще направят добре, ако се вслушват постоянно в това- че на духовните интереси трябва да се даде винаги предимство; временните дела трябва да се управляват и контролират от гледната точка на вечните блага; от гледната точка на духовния растеж, развитие и просперитет; от гледната точка нанай0 добрия интерес и влияние върху техните деца. Те не само не трябва да се колебаят да не следват никакви предложения, които биха ги отвели тях самите и семействата им към неблагоприятна и небожествена среда, но те трябва да преценят, че не би трябвало да следват такива предложения при никакви обстоятелства- и напротив, Господните хора трябва да са техните хора, макар и това да означава по- малко комфорт и лукс в техния сегашен живот.  Z.’02-350R3110:6