20 Август

„Онова, прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам.”- Деяния 17:23

Методът на апостола е достоен за подражание. Всички мъдри хора имат недоверие към новостите и имат склонност да казват, че ценното е старо. Ние също като Апостолът трябва да положим усилие и да покажем, че истинското Евангелие не е нова теория, а стара; не е ново Евангелие, а старо- онова, обещано на Авраам… онова, декларирано от самия Господ Исус и от Неговите Апостоли. Съответно ние бихме показали, че грешки преобладават днес, които имат своя произход от „тъмните векове”; ние трябва да покажем, че не сме изковали нова теория, еквивалентно погрешна, но че сме изхвърлили грешките от тъмните векове и че сме се върнали пак към първите принципи, правила и инструкции на евангелието, както е било изявено от Господ и Неговите оторизирани представители, апостолите. Z.’03-29R3139:4