18 Август

„ Всичко изпитвайте, дръжте доброто”- 1 Солунци 5:21

Господните хора, колкото и да уважават пророкуването или публичната реч, те респективно трябва да се научат, че не може да приемат, каквото чуят, без да го подложат на изследване и критика: те трябва да докажат всичко, което са чули, трябва да упражнят ума си дали това е логично и подкрепено от Писанията и дали не е само предположение и евентуално софистика. Те трябва да докажат каквото чуват в светлината на тясната връзка и изпитване от Божието Слово и да е представено в съответствие със светия Дух; и те ще трябва веднага да отхвърлят това, което не би издържало тези тестове. Z.’03-26R3137:4