17 Август

Духът на Господ сред Неговите хора е сравнен с „ пламък на свята любов” за Господ и всички, свързани с Неговата кауза: този пламък е разпален от божественото съобщение във всеки един от нас индивидуално , когато се родихме от Светия Дух и съответно колективно, в Църквата, под ръководството на същия Дух. Пропорционално както Църквата расте в знание и любов, и приятелство с Господ, така и този „пламък на свята любов” нараства като светлината на света- град, поставен на хълм, който не може да бъде скрит.Z.’03-25R3137:2