16 Август

„ За всичко благодарете”- 1 Солунци 5:18

Ако имаме състоянието на сърцето,което е в дружба с Господ и е напълно отдадено на Неговата воля, Господните хора не само ще умоляват за Неговото благословение в началото на всеки ден и да предоставят благодарностите си в края на всеки един ден, но и във всички житейски дела, те търсят да напомнят, че са отдали всичко свое на Господ и с вяра гледат към Него във всички сфери на живота си; и в пропорция на техните начинания, те с вяра осъзнават важността на асоциирането с Господното провидение във всички области на живота им, като отдават благодарност. Това е волята Божия относно нас-Той иска да живеем в постоянно уважение към Неговата воля и Неговите благословии; Той иска това уважение от нас, защото това е състоянието, което е най- благоприятно за  нашия прогрес по тесния път и ще ни помогне най- добре в утвърждаването на нашето повикване и избиране. Z.’03-25R3136:6